IceCherry

74 teksty – auto­rem jest IceCher­ry.

Człowiek zra­niony le­ci ku niebu
do te­go ciepła, co rodzi cyt­ru­sy i pomarańcze
na połama­nych skrzydłach lśni krop­la krwi
zas­tygła w poez­ji przodków

Pod­niebną rzeką z nadzieją mknie

bo tyl­ko tam zras­tają się blizny. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 grudnia 2016, 21:33

Mil­cze­niem za­mykam przeszłość niewy­godną
może kiedyś sta­nie na pro­gu ser­ca mego

ale już za późno na łzy...
niepotrzebne 

myśl
zebrała 83 fiszki • 18 września 2015, 22:51

* * *

Odeszła...
A Ty na­dal chodzisz w te sa­me miejsca
zmy­wasz śla­dy jej obec­ności
i cho­wasz do serca
jak­byś zbierał po niej pamiątki

Ty wiesz, że kiedyś wróci
i usiądzie obok
blisko
jeszcze bliżej

Twoja
nadzieja... 

wiersz
zebrał 93 fiszki • 10 sierpnia 2015, 23:03

Płynie we mnie włos­ka krew,
myśli często wędrują pod włos­kie słońce...

jest coś ta­kiego w pol­skiej ziemi
co nie poz­wa­la się oder­wać
i odlecieć... 

myśl
zebrała 170 fiszek • 11 maja 2014, 19:03

Jed­ni uśmie­chają się da­rem natury,
drudzy muszą się wy­silić,
żeby stworzyć gry­mas " uśmie­cho­podob­ny ". 

myśl
zebrała 160 fiszek • 6 maja 2014, 19:59

Świado­mość błędu by­wa usprawiedliwieniem
- nie zwal­nia jed­nak od po­win­ności je­go naprawy. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 9 kwietnia 2014, 08:56

Jeśli kiedyś roz­sy­pię się szczęściem,
to tyl­ko w Twoich ramionach
mężu...

;) 

myśl
zebrała 188 fiszek • 3 marca 2014, 20:26

* * *

o je­den szept bliżej mi jesteś
pamiętam
na krawędziach ramion
poiliśmy zmysły
noc jeszcze była młoda
kiedy ze­gar wy­bił naszą godzinę
że ja, że ty

że to my

nie od dziś

no wiesz... 

wiersz
zebrał 197 fiszek • 8 lutego 2014, 11:27

Cza­sem trze­ba odejść da­leko i zwol­nić uścisk ukocha­nych dłoni
- żeby zro­zumieć, jak blis­ko są serca... 

myśl
zebrała 210 fiszek • 30 listopada 2013, 19:22

Nie ma ko­biet niew­rażli­wych, są tyl­ko niedo­pie­szczo­ne pięknem.
I tyl­ko te pot­ra­fią być naj­bar­dziej przyk­re dla włas­nej płci. 

myśl
zebrała 207 fiszek • 16 lipca 2013, 08:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IceCherry

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 grudnia 2016, 00:40Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

19 grudnia 2016, 02:36A.Pech sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 23:21Kenzo sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 01:38Meron sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 00:43Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:34Bromba sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:16Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Odeszła... A Ty na­dal chodzisz [...]

17 grudnia 2016, 22:09Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:00Naja sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 21:34IceCherry wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia